Att slipa golven i hemmet kan ses som en uppgift som endast den professionella kan hantera. Då priset hos en professionell golvslipare kan snabbt rinna iväg, kan det vara värt att utvärdera valmöjligheten att göra det på egen hand istället. Det bör inte betraktas som en enkel uppgift som kan bli gjort på en eftermiddag. Men ändå med rätt utrustning och ordentlig förberedelse kan du lyckas tjäna många tusenlappar på att slipa dina golv i ditt hem på egen hand eller med: slipa golv sthlm.

Ta ut allting ur rummet

Det första steget i processen kan verka självklar för dig, men det finns många hemmasnickare som slarvar redan med detta steg. Det är otroligt viktigt att du verkligen tömmer rummet på allt som befinner sig där. Det handlar inte bara om möbler och inredning, utan det är också viktigt att scanna golvet efter spikar som kan sticka ut. Om golvsliparen fastnar i en spik kan du ha ordentliga ekonomiska problem att ta itu med.

Rätt maskiner och rätt sandpapper

Det är viktigt att först och främst välja en slipmaskin som passar dig. Det finns två olika sorters maskin, oscillerande slip och bandslip, och här kan du välja den som du gillar bäst, slutresultatet är detsamma. Däremot är det viktigt att veta att det inte räcker med bara en golvslip. Många hemmasnickare glömmer bort vikten av en kantslip. En kanstlip används för de hörn och mindre område där den större slipmaskinen inte kommer åt. Sandpapper är ytterligare en viktig del för att ditt golv ska se så bra ut som möjligt. I vanliga fall så börjar man slipa med ett grövre sandpapper för att jämna ut plankorna i rummet så mycket som möjligt. Därefter slipar man oftast med ett finare papper för att få en fin och skinande yta.

Slipteknik och säkerhet

Det är viktigt att du använder dig av både hörselkåpor och någon form av munskydd alternativt andningsmask. Det är ett dammigt och högljutt arbete som tar tid vilket kan innebära ordentliga skador på lungor och hörsel om du inte skyddar dig på rätt sätt. Slipmaskinen bör aldrig startas med valsen mot ytan utan skall alltid startas vinklad uppåt. Om du startar din maskin med valsen mot ytan så kan du orsaka skador på golvet som i värsta fall inte går att göra något åt. När du väl är igång och slipar så är det viktigt att tänka på hur du slipar. De första slipningarna bör göras diagonalt mot dina golvplankor. Detta är ett effektivt sätt att skapa en jämn och fin yta.

Categories: Golvet